___________ Bataafsche Gewapende Burgermacht in het Departement van de Eems
  Voor een Oranjevrij Vaderland!
Leve de Republiek!Facebook: www.facebook.com/bataafseburgermacht/
Blog: departementvandeeems.blogspot.nl

Contact: gewapendeburgermacht@gmail.com

Vereniging Bataafsche Gewapende Burgermacht in het Departement van de Eems - voor de levende geschiedenis van de Bataafse Tijd, in het bijzonder die in de drie Noordelijke provincies van Nederland. Opgericht 4 juni 2015. KvK 63469650

Lid der Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN)
Landelijk Platform Levende Geschiedenis: www.lplg.nl

Tenminste eenmaal per maand exerceren we en public in de vesting Bourtange.

versie: 20-02-2018


  Nieuw: Sander van Diepen. Tussen verandering en continuïteit. De Bataafse departementen 1799-1806. Bachelorscriptie, Leiden, 2015.


Handleiding tot den Burger Wapenhandel voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht. Ingericht volgends het REGLEMENT van EXËRCITIE voor de staande Armée van de Republiek, bij het COMMITTÉ tot de ALGEMEENE Zaaken van het Bondgenootschap te Lande, den 25 February 1796. Geärresteerd : EN Ingevolgde een besluit der Algeeme Vergadering van de volmagtigde Gecommitteerden van Geapende Burgermagten uit de onderscheiden Gedeelten der republiek, in den Haage, uitgegeeven. IN DEN HAAGE, By I van CLEEF, Boekhandelaar. M. DCC. XCVI. Het Tweede Jaar de Bataafsche Vryheid.
Inleiding (pdf).
Eerste hoofdstuk. Over de beginzelen der Exercitie in het algemeen en in het detail (pdf).
Hele boek, scans (pdf, 105 MB)

Reglement op de exercitien en manoeuvres der infanterie van den 1 augustus 1791 behelzende Isten: De Soldaten-school, en IIden De Pelotons school. Naar het Fransch
. [Voorwoord J. van Woestenberg, Kapitein der Artillerie en Genie en opperste Leeraar der Wis en Krijgskundige Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School te Hondsholredijk]. Koninklijke Staats-Drukkerij, Den Haag, 1806 [=1807]. XX, 560p.
- Pdf-bestand: reglement_op_de_exercitien_en_manoeuvres.pdf
Gedigitaliseerd door Google Books.

Veeg weg! - [Bataafsch] Krijgslied (pdf)

Staatsregeling voor het Bataafsche volk
1798
http://www.dbnl.org/tekst/_ont002ontw01_01/index.php

Nationaal Archief: Militairen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/militairen-bataafs-franse-tijd-1795-1813

Mark van Hattem en Mariska Pool
. Den deugd der stoffagien. Een onderzoek naar de authenticiteit van uniformen uit de periode 1792-1815. Militair magazijn, [2005].
http://www.militairmagazijn.nl/bronnen/armamentaria/artikel/bronnen_armas_xml_f7ab296d-506b-49e7-883e-48894dce0d38/

Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813 – 1815. Huygens ING / KNAW, [s.a.].
http://www.koninkrijk1813.huygens.knaw.nl/?page_id=1925

Sander van Diepen. Tussen verandering en continuïteit. De Bataafse departementen 1799-1806. Bachelorscriptie, Leiden, 2015.
http://www.bartfmdroog.com/burgermacht/sander_van_diepen_de_bataafse_departementen_1799-1806_2015.pdf

Soldaat in de Bataafse Armee
http://home.planet.nl/~awaan/html/soldaat_in_de_bataafse_armee.html


Collectie Rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-T-00-1756Uniform van een tamboer der gewapende Burgermacht, ca. 1797.
Regionaal Archief Dordrecht
http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/index.cfm/
search/detail/id/3C0A3A64505693014B4DCD8025EE996E/showbrowseLiederen

De Bataafsche Burgermacht herstelde de orde of overwon danwel verloor glorieus in:

Bourtange, 2016
Loevestijn, 2017
Alphen aan de Rijn, 2017
Hollandscheveld, 2017
Bergen (NL), 2017
Austerlitz (NL), 2017